Bli med på samling 15/11 2016    image1Last ned invitasjon

Tirsdag 15.november 2016 kl. 17.00 inviterer ØBUR i samarbeid med Østfold Fylkeskommune til en kveldssamling med tre temaer:

–      Erasmus+ og andre tilskuddordninger – hvilke ordninger finnes, hvor finner vi dem og hva de kan benyttes til.

–      Hvordan skrive gode søknader om økonomiske tilskudd slik at vi når frem, her av ”søkolog” Elisabeth Strengen

–      Organisasjonsutvikling

Samlingen er for styrene og andre interesserte i våre medlemsorganisasjoner, og den vil være i på Østfold Fylkeshus. Samlingen vil vare til ca. kl. 20. Det blir bevertning
Felles påmelding fra medlemsorganisasjonene til leder Kirsten innen 7. november på kirsten.ravnemyr@gmail.com

Vi håper på godt oppmøte! Vennlig hilsen styret i ØBUR og Østfold Fylkeskommune

Viktige datoer fremover!

Styremøte med valgkomiteen 1. desember 2016

Frist for innsending av saker til ordinært årsmøte 22. februar 2017

Styremøte 23. februar 2017

Årsmøte 15. mars 2017

Frist for å søke drifts- og aktivitetsstøtte 1. mai 2017