Dette skjer fremover!

Juni 2017 – Bli med på å sette din organisasjons avtrykk på rulleringen av kulturplan for 2018 – 2021

14. november – Temasamling for medlemsorganisasjonene I ØBUR Invitasjon kommer, hold av datoen!

Allemed

ØBUR vil alle skal ha mulighet for å være med!

Du og din organisasjon kan være med å bidra til dette!