Hvordan lage gode prosjekter?

ØBUR tilbyr alle medlemsorganisasjonene to lærerike og spennende kurskvelder om prosjekt arbeid.

Dato: 1. september (kl: 17.00 – 19.00 ) og 8. september (kl:17.00 – 19.00)

Kursene tar for seg blant annet følgende spørsmål:

Hva er et prosjekt?

Hva er en prosjektbeskrivelse?

Hva er en prosjektsøknad?

For mer infor og påmelding klikk her

Tilbake til oversikten