ØBUR 25 år i 2010

ØBUR ble, etter påtrykk fra Fylkeskommunens Kultursvdeling og frivilligheten selv, stiftet i 1985. I 25 år har ØBUR jobbet for å styrke barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold og har fungert som bindeledd mellom Fylkeskommunen, barn og unge og frivillig sektor. Styret i ØBUR jobber med å finne en passende form å markere jubileet på, så følg med på våre nettsider i tiden fremover.

Tilbake til oversikten