Nærings- og kulturkomiteen i Østfold har i møte februar 2016 tildelt ulike organisasjoner i Østfold Barne- og Ungdomsråd 365.000 kr til prosjekter for 2016, som ble fordelt slik:

Østfold barne- og ungdomsråd
  • Fredrikstad krets av NSF: Skogdag kr. 80.000
  • Norges kristelige student- og skoleungdomslag: Forestilling; Markus – drama kr. 15.000
  • Østfold Bygdeungdomslag: Lokallagsstafett kr. 30.000
  • Norsk Luthersk Misjonssamband: Fellesskapet kr. 15.000
  • Friends For Understanding: Permakulturhagen i Sarpsborg kr. 40.000
  • 4H Østfold: Vindu mot verden kr. 63.000
  • Follo krets av NSF: Camp Education kr. 50.000
  • Fredrikstad krets av NSF: Rekrutteringsprosjekt/Leir kr. 72.000
Til sammen kr. 365.000
Tilbake til oversikten