Tirsdag 15.november 2016 kl. 17.00 inviterer ØBUR i samarbeid med Østfold Fylkeskommune til en kveldssamling med tre temaer:

–      Erasmus+ og andre tilskuddordninger – hvilke ordninger finnes, hvor finner vi dem og hva de kan benyttes til.

–      Hvordan skrive gode søknader om økonomiske tilskudd slik at vi når frem, her av ”søkolog” Elisabeth Strengen

–      Organisasjonsutvikling

Samlingen er for styrene og andre interesserte i våre medlemsorganisasjoner, og den vil være i på Østfold Fylkeshus. Samlingen vil vare til ca. kl. 20. Det blir bevertning
Felles påmelding fra medlemsorganisasjonene til leder Kirsten innen 7. november på [email protected]

Vi håper på godt oppmøte! Vennlig hilsen styret i ØBUR og Østfold Fylkeskommune

Tilbake til oversikten