Innkalling til årsmøte 15. mars

Det innkalles herved til årsmøte i Østfold Barne- og ungdomsråd.

Årsmøtet finner sted i Fylkeshuset, Sarpsborg 15. mars 2017 og varer fra kl. 1830 til 2100. i møterom 2 og 3 på fylkeshuset i Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg. Møterommene ligger til venstre litt innenfor hovedinngangen.

Hver medlemsorganisasjon kan stille med to representanter, og må gi beskjed til styreleder; kirsten.ravnemyr(a)gmail.com om hvem som skal representere dem, innen 9. mars 2017. Det blir servert mineralvann, te og kaffe.

Innkalling og sakspapirer er iht. vedtektene sendt ut til innen frist, last de ned her: 2017 aarsmoete 15 mar

Vel møtt!

Sarpsborg, 27. februar 2017

Kirsten Flåtsund Ravnemyr

Styreleder

Tilbake til oversikten