Pr 31.12 2016 har ØBUR disse medlemsorganisasjoner: fordelt på 5 grupperinger, hjemmesider vil bli lagt til fortløpende:

By- og Bygdelagsorganisasjonene:

Livssynsorganisasjonene:

 • ACTA Østfold (Normisjon)

 • Østlandets Baptistungdom

 • Borg Bispedømmeråd

 • FriBu Østfold (Frikirkens fylkeskontakt)

 • Human-Etisk Forbund

 • KFUK-KFUM Østfold krets

 • KRIK i Østfold

 • Misjonssambandet (NLM)

 • NMS-u (Misjonsselskapets ungdom)

 • Søndagsskolen Østfold

 • Norges Kristelige Student

 • Skoleungdomslag NKSS Østlandet,

Speiderorganisasjonene:

Ungdomspolitiske organisasjoner:

 • AUF i Østfold

 • Østfold FpU

 • Østfold KrF-U

 • Østfold Senterungdommen

 • Østfold Unge Venstre

 • Østfold Sosialistiske Ungdom

Andre barne- og ungdomsorganisasjoner:

 • CISV i Østfold

 • Framfylkingen (Indre Østfold Framlag)

 • Friends for Understanding

 • JUBA

 • Østfold Røde Kors Hjelpekorps

 • Hyperion Øst

Bookmark and Share