Vi vil gjerne at flest mulig ser over og gir tilbakemelding på rulleringen av kulturplanen for 2018-2021, plan og et enkelt questback-skjema finner du på linken nedenfor.