Om ØBUR

Østfold Barne-og Ungdomsråd (ØBUR)
Paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold

ØBUR er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold. ØBUR ble stiftet i 1985 etter initiativ fra frivilligheten selv og fylkeskommunens kulturavdeling. Målsettingen var å skape et felles organ også for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjon med tanke på samarbeid og kommunikasjon. Logo for ØBURDet er tre paraplyorganisasjoner for barn og unge i Østfold: Østfold Idrettskrets, Østfold Musikkråd og ØBUR.

Over tretti barne- og ungdomsorganisasjoner er i dag tilsluttet ØBUR. Disse representerer organisasjonenes fylkesledd, og faller inn under gruppene by- og bygdeorganisasjoner, livssynsorganisasjoner, speiderorganisasjoner, politiske ungdomsorganisasjoner og andre organisasjoner. Alle frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Østfold kan søke om medlemskap i rådet. Årsmøte er rådets øverste organ, og består av to representanter fra hver av medlemsorganisasjonene. Dessuten har ØBUR et valgt styre.

ØBURs hovedoppgaver er å være et forvaltningsorgan for det fylkeskommunale tilskuddet til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, vi jobber interessepolitisk for å bevisstgjøre politikerne om viktigheten av gode rammevilkår for organisasjonene med vekt på organisasjonenes positive arbeid og aktiviteter, og vi innehar bred kompetanse knyttet til hvordan barne- og ungdomsorganisasjonene fungerer. ØBURs primære oppgave er likevel alltid å fungere som et kontaktpunkt mellom organisasjonene, barna og de unge, og de offentlige myndigheter i Østfold.

Østfold Barne- og Ungdomsråd kan kontaktes på:

Østfold Barne- og Ungdomsråd
Oskar Pedersensvei 39
Postboks 220, Fylkeshuset
1702 Sarpsborg

Eller via e-post til vår leder Erlend Larsen