Søke medlemskap i ØBUR?

Alle fylkesorganisasjoner som driver aktivt barne- og ungdomsarbeid i Østfold, og der størstedelen av medlemmene er under 26 år kan opptas i ØBUR etter søknad. Nye medlemsorganisasjoner opptas på ØBURs Årsmøte.

Send oss en henvendelse om deres ønske om medlemsskap i ØBUR, så tar vi snarlig kontakt med dere:

Bookmark and Share