• Styret arbeider med hva skal ØBUR være videre, utarbeide alternative arbeidsformer og målsettinger for ØBUR, med arbeidstittelen «Veien videre».
  • ØBURs styreforslag «Veien videre» tas opp på en samling for alle medlemsorganisasjonene høsten 2017. Dette skal igjen lede til vedtak på årsmøtet i 2018.
  • Kartlegging av medlemsorganisasjonenes ønsker og behov.
  • Utarbeide og få trykket en katalog som presenterer ØBUR og hver enkelt medlemsorganisasjon.
  • Gjennomgang av kriteriene for søknader og tildelinger.